Koncerterne

Repertoiret er fortrinsvis bestemt af korets 2 store årlige koncerter:

Julekoncerten i Engholmkirken hvor der, foruden danske og udenlandske julesalmer, opføres et større kirkemusikalsk værk. (Foto fra prøve forud for julekoncerten 2013).

Forårskoncerten hvor der opføres et mere alsidigt, verdsligt og lettere program ‑ ofte med instrumentledsagelse og solister. 
Her et par billeder fra korets 50 års jubilæumskoncert i Centerhallen i Allerød, 3. maj 2014: