Til nye medlemmer af Lillerødkoret


Kære nye kormedlem.

Hjertelig velkommen til Lillerødkoret. Det glæder os, at du har valgt vores kor og vi ser frem til et positivt samarbejde med dig omkring korsang og til mange gode oplevelser af såvel social som musikalsk art.

Lillerødkoret er i henhold til Folkeoplysningsloven en aftenskole, der får et mindre kommunalt tilskud. Derfor kræves der nogle formalia. Her kommer nogle praktiske oplysninger, som kan hjælpe dig med at finde tilrette i korets liv:

 • Kontingentet vedtages af generalforsamlingen og indbetales i starten af september og januar ved overførsel til Reg.nr.: 6301, Kontonr.: 0004469445
 • Koret instrueres og dirigeres af Klaus Munk-Nielsen, der er uddannet dirigent m.m.
 • Umiddelbart efter din start vil dirigenten i forbindelse med en koraften i al uhøjtidelighed lave en stemmeprøve med dig, mest for at sikre, at du kommer i den rigtige stemmegruppe.
 • Koret øver hver onsdag aften kl. 19.15-21.30 i sæsonen (undtagen i skoleferierne), der strækker sig fra begyndelsen af september til begyndelsen af maj.
 • Der er i løbet af sæsonen desuden fire korlørdage, hvor vi øver fra kl. 9.30-13 og hvor der er bedre tid til at lære hinanden at kende.
 • Noder udleveres. Det er en god ide at anskaffe dig DGI-Sangbogen, som vi ofte bruger til start og slut af en korprøve.
 • På korets hjemmeside (lillerødkoret.dk) kan du finde lydfiler og andre nyttige informationer. Der findes også en facebookside af samme navn.
 • Hvis du er forhindret i at møde til kor, bedes du melde afbud til Karen Bengtsson (se medlemslisten)
 • Normalt laver koret en forårskoncert i Tonnasalen og en julekoncert i Engholmkirken. Dertil kommer særlige arrangementer, som der ikke findes nogen rytme for.
 • Når vi øver, sker det i almindeligt tøj. Men ved julekoncerten er påklædningen sort foroven og forneden. Damerne bærer et rødt tørklæde. Til forårskoncerten er påklædningen sort forneden og hvid foroven. Damerne bærer et turkist tørklæde. Tørklæder kan lånes, hvis lager haves.
 • Korfesten er altid et festligt højdepunkt. Den finder sted kort tid efter forårskoncerten.
 • Koret ledes af en bestyrelse. En del opgaver varetages af udvalg, der er valgt på generalforsamlingen. I Lillerødkoret hjælper vi hinanden 😊.